Výsledky Referenda 21.01.2023 v obci Hniezdne

 21.01.2023

Okrsková volebná komisia v obci Hniezdne oznamuje výsledky hlasovania v Referende 21.01.2023:

Počet oprávnených voličov : 1103

Počet odovzdaných obálok : 301

Počet platných hlasovacích lístkov : 295

Počet hlasov "ÁNO" : 286

Počet hlasov "NIE" : 9


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >