Školstvo

Základná škola s materskou školou Hniezdne

Adresa: 065 01 Hniezdne č. 244
Tel.: 052 / 43 23 03542 83 751
e-mail: riaditel@zssmshniezdne.sk
web: http://www.zshniezdne.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Slavomíra Gribová – riaditeľka školy

Základné informácie:
ZŠ s MŠ je rozpočtovou organizáciou Obce Hniezdne od 01.07.2002.