Ostatné dokumenty

Záverečné účty obce

Rozpočet obce

Výročné správy obce

za ďalšie roky sú zverejnené v Registri účtovných závierok

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

ďalšie správy sú zverejnené na portáli ÚVO

Programy rozvoja obce Hniezdne