Orgány obce

Orgány obce

SYMBOLY OBCE
ERB  VLAJKA

Starosta

Viktor Selep, Ing.

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2018 - 2022

Poslanci:

 1. Jaroslav Hrebík, (nezávislý kandidát) 
 2. Anna Jurcová, (nezávislý kandidát)
 3. Mária Krajgerová, Mgr. (SMER - sociálna demokracia), zástupkyňa starostu
 4. Monika Kubisová, Mgr. (Sloboda a Solidarita) do 20.11.2020
 5. Jozef Kuzár, Mgr. (SMER - sociálna demokracia) od 16.12.2020 
 6. Tatiana Kiszelyová (SMER - sociálna demokracia) od 29.06.2021
 7. Gabriela Compľová, (SMER - sociálna dmokracia)
 8. Václav Vyrostek, (nezávislý kandidát)
 9. Peter Pardus, (Kresťanskodemokratické hnutie)
 10. Jana Petriľáková, Ing. (nezávislý kandidát) do 03.05.2021
 11. Monika Čajková, (nezávislý kandidát)

Komisie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 - 2022


Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
 • Jana Petriľáková, Ing.
 • Monika Čajková - predsedníčka komisie
 • Ján Petriľák
 • Viera Šutorová 

Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
 • Peter Pardus – predseda komisie
 • Jaroslav Hrebík
 • Peter Gontkovský
 • Peter Olekšák, prof.
 • Václav Vyrostek

Komisia sociálna a zdravotná
 • Anna Jurcová – predsedníčka komisie
 • Ela Pardusová
 • Terézia Kindjová

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
 • Mária Baumeistrová
 • Peter Marchevka
 • Martin Jurák
 • Maroš Matoľák

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
 • Jaroslav Hrebík,
 • Mária Krajgerová, Mgr.
 • Monika Čajková,
 • Gabriela Compľová - náhradník,
 • Václav Vyrostek - náhradník

Komisia pre ochranu verejného záujmu
 • Peter Pardus, (Kresťanskodemokratické hnutie)
 • Gabriela Compľová (SMER - sociálna demokracia)
 • Jaroslav Hrebík, (nezávislý kandidát)