Orgány obce

Orgány obce

SYMBOLY OBCE
ERB  VLAJKA

Starosta

Viktor Selep, Ing.

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2022 - 2026

Poslanci:

 1. Radovan Čižinský (nezávislý kandidát)
 2. Jaroslav Hrebík, (Kresťanskodemokratické hnutie)
 3. Martin Jurák (Kresťanskodemokratické hnutie)
 4. Tatiana Kiszelyová, Ing. (HLAS -sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia)
 5. Mária Krajgerová, Mgr. (HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia)
 6. Jozef Kuzár, Mgr. (HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia), zástupca starostu 
 7. Lukáš Pardus (Kresťanskodemokratické hnutie)
 8. Marián Pardus (HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia)
 9. Václav Vyrostek (nezávislý kandidát)


Komisie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022 - 2026


Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
 • Jozef Kuzár, Mgr. - predseda komisie
 • Pavod Šimkovič, Ing.
 • Anna Krompaščíková

Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
 • Martin Jurák – predseda komisie
 • Jaroslav Hrebík
 • Peter Gontkovský

Komisia sociálna a zdravotná
 • Tatiana Kiszelyová, Ing. – predsedníčka komisie
 • Anna Jurcová od 16.12.2022
 • Gabriela Compľová od 16.12.2022
 • Terézia Kindjová od 23.03.2023

Komisia pre kultúru a vzdelávanie
 • Marián Pardus - predseda komisie
 • Mgr. Mária Krajgerová od 16.12.2022
 • Gabriela Rurová od 16.12.2022
 • Mgr. Jana Volček od 16.12.2022
 • Mgr. Miriama Šimkovičová od 16.12.2022

Komisia pre šport
 • Lukáš Pardus - predseda komisie
 • Michal Hrebík od 16.12.2022
 • Marek Jurco od 16.12.2022
 • Bc. Patrik Krajger od 16.12.2022

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
 • Mária Krajgerová, Mgr. - predsedníčka komisie
 • Martin Jurák
 • Václav Vyrostek

Komisia pre ochranu verejného záujmu

náhradníci :  Martin Jurák (kresťanskodemokratické hnutie), Václav Vyrostek (nezávislý kandidát)

 • Radovan Čižinský, (nezávislý poslanec) - predseda komisie
 • Tatiana Kiszelyová, Ing. (HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia)
 • Jaroslav Hrebík, (Kresťanskodemokratické hnutie)