Kontakty

Toto webové sídlo www.hniezdne.sk spravuje Obec Hniezdne je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hniezdne

Adresa:
Obecný úrad Hniezdne
Hniezdne 1
065 01 Hniezdne

IČO: 00329886

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Spišský
Počet obyvateľov: 1445
Rozloha: 1798 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1286

Všeobecné informácie: info@hniezdne.sk
Podateľňa: podatelna@hniezdne.sk
Starosta: starosta@hniezdne.sk 
Administrátor webstránky: admin@hniezdne.sk

Obecný úrad: 
Tel.:
 +421 52 432 30 36

E-mail: podatelna@hniezdne.sk

Kompetencie:
Obec Hniezdne je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk