•  

Aktuality

Privítanie sv. Mikuláša v Hniezdnom

Privítanie sv. Mikuláša v Hniezdnom

30. NOV. 2022
Správne konania podľa § 82 ods. 7 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Správne konania podľa § 82 ods. 7 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

29. NOV. 2022
Zverejnenie dokumentov pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

Zverejnenie dokumentov pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

29. NOV. 2022

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  06. DEC. 2022
 • Plasty
  12. DEC. 2022
 • Papier
  29. NOV. 2022
 • Sklo
  30. NOV. 2022

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.