•  

Aktuality

Poďakovanie

Poďakovanie

18. SEP. 2023
Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu školský digitálny koordinátor

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu školský digitálny koordinátor

14. SEP. 2023
Oznámenie o konaní a programe zasadnutia obecného zastupiteľstva

Oznámenie o konaní a programe zasadnutia obecného zastupiteľstva

12. SEP. 2023

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  04. JÚL. 2023
 • Plasty a kovy
  09. AUG. 2023
 • Papier
  14. SEP. 2023
 • Sklo
  19. JÚL. 2023

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.