•  
 •  

Aktuality

Informácia o úrovni triedenia KO v roku 2023

Informácia o úrovni triedenia KO v roku 2023

22. FEB. 2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

14. FEB. 2024
Prezidentské voľby 2024

Prezidentské voľby 2024

18. JAN. 2024

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  27. FEB. 2024
 • Plasty a kovy
  29. APR. 2024
 • Papier
  26. JÚN. 2024
 • Sklo
  27. MAR. 2024

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.