•  
 •  

Aktuality

Poskytnutie dotácie na stravu od 01.09.2024

Poskytnutie dotácie na stravu od 01.09.2024

08. JÚL. 2024
Vyhlásenie mimoriadnej situácie v Prešovskom kraji

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v Prešovskom kraji

27. JÚN. 2024
Štatistické zisťovanie pracovných síl aj v našej obci

Štatistické zisťovanie pracovných síl aj v našej obci

24. JÚN. 2024

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  30. JÚL. 2024
 • Plasty a kovy
  09. AUG. 2024
 • Papier
  17. SEP. 2024
 • Sklo
  19. SEP. 2024

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.