•  

Aktuality

Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2022

Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2022

01. JÚN. 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2023

01. JÚN. 2023
Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a na daň za psa

Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a na daň za psa

01. JÚN. 2023

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  28. MAR. 2023
 • Plasty a kovy
  28. APR. 2023
 • Papier
  21. JÚN. 2023
 • Sklo
  17. MÁJ. 2023

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.