•  

Aktuality

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

28. JÚN. 2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

23. JÚN. 2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

20. JÚN. 2022

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  06. JÚL. 2022
 • Plasty
  24. JÚN. 2022
 • Papier
  02. AUG. 2022
 • Sklo
  20. JÚL. 2022

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.