•  
 •  

Aktuality

Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa

Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa

15. MÁJ. 2024
Deň matiek oslávime 19.05.2024

Deň matiek oslávime 19.05.2024

10. MÁJ. 2024
Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

26. APR. 2024

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  21. MÁJ. 2024
 • Plasty a kovy
  28. JÚN. 2024
 • Papier
  26. JÚN. 2024
 • Sklo
  17. JÚL. 2024

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.