•  

Aktuality

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

20. MÁJ. 2022
Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a na daň za psa

Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a na daň za psa

20. MÁJ. 2022
Zverejnenie návrhov všeobecne záväzných nariadení

Zverejnenie návrhov všeobecne záväzných nariadení

04. MÁJ. 2022

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  10. MÁJ. 2022
 • Plasty
  24. JÚN. 2022
 • Papier
  22. JÚN. 2022
 • Sklo
  17. MÁJ. 2022

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.