•  

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

28. SEP. 2022
Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023

Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023

26. SEP. 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

21. SEP. 2022

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  06. JÚL. 2022
 • Plasty
  24. JÚN. 2022
 • Papier
  05. SEP. 2022
 • Sklo
  20. JÚL. 2022

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.