•  
 •  

Aktuality

Zverejnenie dokumentov pred rokovaním obecného zastupiteľstva

Zverejnenie dokumentov pred rokovaním obecného zastupiteľstva

31. MÁJ. 2024
Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa

Oznámenie o vydaní rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa

15. MÁJ. 2024
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

26. MAR. 2024

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  18. JÚN. 2024
 • Plasty a kovy
  28. JÚN. 2024
 • Papier
  26. JÚN. 2024
 • Sklo
  17. JÚL. 2024

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.