•  

Aktuality

Informácia pre rodičov detí v MŠ a ZŠ k poskytnutiu dotácie na stravu od 1.5.2023

Informácia pre rodičov detí v MŠ a ZŠ k poskytnutiu dotácie na stravu od 1.5.2023

20. MAR. 2023
Informácia o úrovni vytriedenia KO v roku 2022

Informácia o úrovni vytriedenia KO v roku 2022

24. FEB. 2023
Kalendár vývozu komunálneho a triedeného odpadu v roku 2023

Kalendár vývozu komunálneho a triedeného odpadu v roku 2023

03. JAN. 2023

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  28. MAR. 2023
 • Plasty a kovy
  28. APR. 2023
 • Papier
  21. JÚN. 2023
 • Sklo
  17. MÁJ. 2023

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.