•  

Aktuality

nový článok

nový článok

17. AUG. 2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

28. JÚL. 2022
Zákaz využívania lesov verejnosťou

Zákaz využívania lesov verejnosťou

20. JÚL. 2022

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  06. JÚL. 2022
 • Plasty
  24. JÚN. 2022
 • Papier
  02. AUG. 2022
 • Sklo
  20. JÚL. 2022

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.