•  

Aktuality

Thymos s.r.o. ponúka prácu

Thymos s.r.o. ponúka prácu

30. OKT. 2023
Štatistické zisťovanie HFCS

Štatistické zisťovanie HFCS

12. OKT. 2023
Oznámenie o zániku mandátu zvoleného poslanca

Oznámenie o zániku mandátu zvoleného poslanca

29. SEP. 2023

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  05. DEC. 2023
 • Plasty a kovy
  14. DEC. 2023
 • Papier
  01. JAN. 1970
 • Sklo
  01. JAN. 1970

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.