•  

Aktuality

Výsledky Referenda 21.01.2023 v obci Hniezdne

Výsledky Referenda 21.01.2023 v obci Hniezdne

21. JAN. 2023
Kalendár vývozu komunálneho a triedeného odpadu v roku 2023

Kalendár vývozu komunálneho a triedeného odpadu v roku 2023

03. JAN. 2023
Referendum 2023

Referendum 2023

09. NOV. 2022

ÚRADNA TABUĽA

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  03. JAN. 2023
 • Plasty a kovy
  09. JAN. 2023
 • Papier
  16. FEB. 2023
 • Sklo
  25. JAN. 2023

OBEC Hniezdne

Na brehoch rieky Poprad, medzi Starou Ľubovňou a Podolíncom, sa už stáročia rozprestiera Obec Hniezdne. Najstarší písomný doklad o jej existencii je z roku 1286, v ktorom sa dokumentuje, že rytieri Peter a Mysun, synovia Miroslava, predávajú svoju dedičnú škultéciu Jánovi Roxerovi z Kežmarku.Nepriamym dôkazom o jej skoršom jestvovaní, ako slovenskej osady, je listina z roku 1235, ktorou pápež Gregor IX. urovnáva cirkevný spor v otázke poberania desiatkov z Podolínca a okolia medzi ostrihomským arcibiskupom a krakovským biskupom.