Upozornenie na povinnosť registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

 24.02.2022

Zverejňujeme upozornenie Regionálnej veretinárnej a potravinovej správy v Starej Ľubovni na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina:

Zoznam aktualít:

1 2 3 >