Upozornenie na povinnosť registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina