Štatistické zisťovanie pracovných síl aj v našej obci

 24.06.2024

V prílohe zverejňujeme oznámenie Štaristického úradu Slovenskej republiky o prebiehajúcom výberovom ziaťovaní pracovných síl v plnom znení.
Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >