Štatistické zisťovanie HFCS

 12.10.2023

Naša obec bola zaradená do zisťovania pre rok 2023, ktoré uskutočňuje Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Ide o zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktorého sa zúčastňujú všetky krajiny eurozóny.
V období od októbra 2023 do konca januára 2024 vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR.

V priloženom liste sú uvedné ďalšie  informácie a kontaktné údaje.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >