Správne konania podľa § 82 ods. 7 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny