Prosba o pomoc a spoluprácu pri zariaďovaní historickej expozície v obci Hniezdne

 31.07.2023

Obec Hniezdne pripravuje projekt rekonštrukcie budovy s. č. 234 a plánuje zapojiť sa do výziev z európskych fondov na získanie finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu. V rámci rekonštrukcie tejto budovy okrem spoločenských priestorov vznikne aj historická expozícia o obci Hniezdne a o jej vývoji.

Prosíme občanov, rodákov a priaznivcov malebného kráľovského mesta Hniezdne o zapožičanie prípadne darovanie historických predmetov, napr.  :

 • drevené poľnohospodárske náradie - motyky, fúrik …
 • historické listiny, mapy, kresby, obrazy
 • historický stôl stoličky
 • remeselnícke predmety - napr. kováčske výrobky, artikuly zámočníckeho cechu, pečatidlo zámočníckeho cechu
 • artikuly cechu pivovarníkov, krígle na pivo, pivové sudy, stôl a stoličky, pípy  
 • fotografie remeselníkov z Hniezdneho 
 • historické odevy, meštianske odevy, kočiar
 • fotografie z obdobia začiatku 20. Storočia
 • predmety, fotografie v súvislosti s prvou svetovou vojnou
 • predmety, obrazy, fotografie z medzivojnového obdobia … napr.  učebnice z toho obdobia, odevy, nástroje na výrobu plátna, výšivky , fotografie obyvateľov Hniezdneho v tomto období…
 • predmety, obrazy, fotografie z obdobia druhej svetovej vojny
 • vojenské predmety z druhej svetovej vojny, oblečenie, predmety so symbolmi slovenského štátu 
 • fotografie z obce Hniezdne z tohto obdobia – fotografie vojakov, vojenská technika v Hniezdnom, odsun nemeckého obyvateľstva, odsun Židov atď. 
 • sedacia súprava zo 60.- 70. rokov, stôl, obrazy = zariadenie izby v 60-70.  rokoch (Napr. lampa, fotografie, poháre, telefón, stolík konferenčný, stolík príručný, tácka, fľaša na malinovku, minerálku, popolník…
 • fotografie z obce Hniezdne z tohto obdobia – život obce, prvomájové sprievody, práca na družstve, postavenie školy, postavenie kultúrneho domu. 

Tieto predmety budú vystavené v priestoroch zrekonštruovanej budovy a budú prístupné k nahliadnutiu širokej verejnosti a návštevníkom obce Hniezdne.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >