Podieľaj sa na príprave poľsko-slovenského projektu

 31.08.2023

Vážení občania, turisti, manažéri cestovného ruchu, zástupcovia kultúrnych inštitúcií a mimovládnych organizácií,

dovoľujeme si Vás vyzvať, aby ste vyjadrili svoj názor na spoločný projekt pripravovaný Gminou Muszyna a Obcou Hniezdne, ktorý sa týka rozvoja turistického produktu v rámci poľsko-slovenského programu Interreg.

Projekt má názov "V kruhu tajomstiev". Dúfame, že nové atrakcie posilnia poznateľnosť našich miest a celého pohraničia.

Vieme, ktoré objekty budú vybudované a čo sa v nich bude nachádzať. Chceli by sme sa vás opýtať, akými mäkkými opatreniami môžeme a mali by sme posilniť infraštruktúrne opatrenia, aby bol ich účinok na rozvoj spoločného cezhraničného turistického produktu ešte viditeľnejší a priniesol nášmu regiónu viac dlhodobých výhod.

Nižšie nájdete krátku prezentáciu, v ktorej sú uvedené predpoklady projektu, a odkaz na prieskum, ktorého výsledky - t. j. vaše názory - nám umožnia ešte lepšie a efektívnejšie naplánovať projekt, ktorý má dať nový impulz rozvoju našich lokalít.

Vážení respondenti/respondentky,

chceli by sme sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše hlasy a názory na pripravovaný poľsko-slovenský projekt "V kruhu tajomstiev", ktorý v súčasnosti pripravujeme v rámci výzvy na predkladanie projektov vyhlásenej v programe Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027 týkajúcej sa priority 3 "Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie".

Vaše úvahy a tipy nám umožnili lepšie naplánovať celý projekt a doplniť ho o niektoré významné prvky. Veľmi pekne vám ďakujeme!

V prílohe nájdete súhrnnú správu z online prieskumu aj ďalších participačných aktivít, ktoré sme uskutočnili počas prípravného obdobia s naším partnerom z Muszyny.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >