Poďakovanie

 18.09.2023

Vážení respondenti/respondentky,

chceli by sme sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše hlasy a názory na pripravovaný poľsko-slovenský projekt "V kruhu tajomstiev", ktorý v súčasnosti pripravujeme v rámci výzvy na predkladanie projektov vyhlásenej v programe Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027 týkajúcej sa priority 3 "Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie".

Vaše úvahy a tipy nám umožnili lepšie naplánovať celý projekt a doplniť ho o niektoré významné prvky. Veľmi pekne vám ďakujeme!

V prílohe nájdete súhrnnú správu z online prieskumu aj ďalších participačných aktivít, ktoré sme uskutočnili počas prípravného obdobia s naším partnerom z Muszyny.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >