Návrh územného plánu obce Hniezdne - dokument

 28.09.2016

Dokument územného plánu obce Hniezdne k nahliadnutiu:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-hniezdne


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >