Informácia o obmedzení užívania verejného priestranstva

 17.04.2023

Spoločnosť OPTISTREAM SK s.r.o., Žilina  pokračuje v realizácii stavby Líniová stavba Slovak Telekom podľa projektu stavby "INS-FTTH-SL-STLU-03-Hniezdne. V súvislosti s tým informujeme, že bude vykonaná rozkopávka verejného priestranstva v centre obce, ktorá obmedzí užívanie tohto verejného priestranstva obyvateľmi obce. Termín ukončenia prác je do 31.12.2023.

V súvislosti s pokládkou optickej siete oznamujeme obmezdenie úzívania verejného priestranstva v časti obce od s.č. 329 po 350 a od s. č. 352 po 372. Práce bude realizovať spoločnosť Prvá internetová, s.r.o. Stará Ľubovňa. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 >