Informácia o obmedzení užívania verejného priestranstva

 03.05.2022

Spoločnosť OPTISTREAM SK s.r.o., Žilina  pokračuje v realizácii stavby Líniová stavba Slovak Telekom podľa projektu stavby "INS-FTTH-SL-STLU-03-Hniezdne. V súvislosti s tým informujeme, že bude vykonaná rozkopávka verejného priestranstva v centre obce, ktorá obmedzí užívanie tohto verejného priestranstva obyvateľmi obce. Termín ukončenia prác je do 30.11.2022.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >