Africký mor ošípaných - opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia