Africký mor ošípaných - opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia

 31.08.2022

Zverejňujeme opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa týkajúce sa afrického moru ošípaných (AMO):

Zoznam aktualít:

1 2 3 >