Zákaz ťažby štrkopieskov a vstupu na parcelu KN-C 3582/1 v lokalite Spaldersrehn

 09.06.2021

Na základe upozornenia Obvodného banského úradu v Košiciach vás informujeme o 

zákaze vstupu na parcelu č. KN-C 3582/1 v k.ú. Hniezdne v lokalite „Spaldersrehn“ (za železničným mostom) a zákaze ťažby štrkopieskov z tejto parcely

z dôvodu hrozby nebezpečenstva zosuvu štrkopieskov a prípadného zranenia osôb.

V prípade zistenia vykonávania ťažby štrkopieskov bude privolaná hliadka Policajného zboru Slovenskej republiky.Zoznam aktualít:

1 2 3 >