Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 20.07.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni vyhlásilo v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 20.07.2022 od 9:00 hod. do odvolania.
Bližšie informácie sú v prílohe:


Zoznam aktualít:

1 2 3 >