Komisie pri OZ

Komisie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 - 2022


Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
 • Jana Petriľáková, Ing.
 • Monika Čajková - predsedníčka komisie
 • Ján Petriľák
 • Viera Šutorová 

Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
 • Peter Pardus – predseda komisie
 • Jaroslav Hrebík
 • Peter Gontkovský
 • Peter Olekšák, prof.
 • Václav Vyrostek

Komisia sociálna a zdravotná
 • Anna Jurcová – predsedníčka komisie
 • Ela Pardusová
 • Terézia Kindjová

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
 • Mária Baumeistrová
 • Peter Marchevka
 • Martin Jurák
 • Maroš Matoľák

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
 • Jaroslav Hrebík,
 • Mária Krajgerová, Mgr.
 • Monika Čajková,
 • Gabriela Compľová - náhradník,
 • Václav Vyrostek - náhradník

Komisia pre ochranu verejného záujmu
 • Peter Pardus, (Kresťanskodemokratické hnutie)
 • Gabriela Compľová (SMER - sociálna demokracia)
 • Jaroslav Hrebík, (nezávislý kandidát)