Komisie pri OZ

Komisie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022 - 2026


Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
 • Jozef Kuzár, Mgr. - predseda komisie
 • Pavol Šimkovič, Ing.
 • Anna Krompaščíková

Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
 • Martin Jurák - predseda komisie
 • Mgr. Peter Gontkovský od 16.12.2022
 • Jaroslav Hrebík od 16.12.2022

Komisia sociálna a zdravotná
 • Tatiana Kiszelyová, Ing. – predsedníčka komisie
 • Anna Jurcová od 16.12.2022
 • Gabriela Compľová od 16.12.2022
 • Terézia Kindjová od 23.03.2023

Komisia pre kultúru a vzdelávanie
 • Marián Pardus - predseda komisie
 • Mgr. Mária Krajgerová od 16.12.2022
 • Gabriela Rurová od 16.12.2022
 • Mgr. Jana Volček od 16.12.2022
 • Mgr. Miriama Šimkovičová od 16.12.2022

Komisia pre šport
 • Lukáš Pardus - predseda komisie
 • Michal Hrebík od 16.12.2022
 • Marek Jurco od 16.12.2022
 • Bc. Patrik Krajger od 16.12.2022

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
 • Mária Krajgerová, Mgr. - predsedníčka komisie
 • Martin Jurák
 • Václav Vyrostek

Komisia pre ochranu verejného záujmu
 • Radovan Čižinský, (nezávislý poslanec) - predseda komisie
 • Tatiana Kiszelyová, Ing. (HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia)
 • Jaroslav Hrebík, (Kresťanskodemokratické hnutie) 

náhradníci :  Martin Jurák (kresťanskodemokratické hnutie), Václav Vyrostek (nezávislý kandidát)