Obec Hniezdne rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Súčasnosť

Po roku 1948 boli aj obci Hniezdne zoštátnené obecné lesy, ktoré však boli v roku 1997 prinavrátené. V roku 1951 bol v obci inštalovaný miestny rozhlas. O sedem rokov neskôr, t. j. v roku 1958 bolo založené a vyhlásené celoobecné JRD s výmerou 1021 ha pôdy. Na honoch Vyšná roveň (za školou) bola v roku 1961 začatá výstavba IBV tzv. „Nová štvrť“. V roku 1962 prispela aj mládež obce k dobudovaniu „Údolia mládeže“. V tom istom roku sa do obce prisťahovala prvá cigánska rodina zo zrušenej cigánskej osady vo Vyšných Ružbachoch. Rok potom bola slávnostne otvorená nová budova základnej deväťročnej školy. V roku 1967 bolo do obce zavedené neónové verejné osvetlenie ulíc a v roku 1969 bola začatá výstavba verejného vodovodu. V roku 1970 sa začala investičná výstavba tzv. „Popradskej ulice“. V tom istom roku sa do obce prisťahovalo 59 cigánov. V sedemdesiatych rokoch sa vybudovalo oplotenie cintorína, kostola i miestneho parku, vybudovali sa dláždené rigoly a športový areál obce. Najvýznamnejšou udalosťou v roku 1975 boli oslavy 700-tého výročia prvej zmienky o obci Hniezdne. V roku 1982 bol odovzdaný do prevádzky nový kultúrny dom. O rok neskôr bola ukončená výstavba školských dielní a v roku 1987 sa začala výstavba budovy materskej školy, detských jaslí a školského stravovania. V rokoch 1992 – 1994 obec vybudovala plynovod pre cca 350 domácností. V rokoch 1995-1996 sa podarilo zrekonštruovať budovu obecného úradu – položila sa nová strešná krytina, vymenili sa elektrorozvody, vymenili sa okná, dvere, položili sa nové podlahy, dlažby a zrekonštruovala sa fasáda budovy a vnútorné omietky. V roku 1997 sa začala ďalšia rozsiahla investičná výstavba – budovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktoré ešte pokračuje. V rokoch 1997-1999 postihli obec povodne, ktoré spôsobili škody tak na majetku obce ako aj na majetku občanov obce. V roku 1999 obec začala s rekonštrukciou sv. Trojice, ktorú financovala aj z prostriedkov fondu ProSlovakia. Na rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci, ktorá sa uskutočnila v roku 2004 prispela rozsiahlou mierou aj Európska únia prostredníctvom predvstupového fondu SAPARD.
V ďalšom období obec čakajú ďalšie investičné akcie – rekonštrukcia miestnych komunikácií po položení kanalizácie a verejných kanalizačných prípojok, rekonštrukcia kultúrneho domu, vybudovanie domu smútku, položenie kanalizácie v historickej časti obce, rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a úprava historického námestia obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár