Kultúra

10.6.-10.9.2022     Výstava LEGO v Hniezdnom                                                                                    Galéria Hniezdne č. 3     denne do 19:00 hod.