Orgány obce

SYMBOLY OBCE
ERB  VLAJKA

Starosta

Ing. Viktor Selep

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2014 - 2018

Poslanci:

 1. Gabriela Compľová, (SMER-SD)
 2. Ing. Pavol Šimkovič, (KDH)
 3. Šteran Jurco, (nezávislý kandidát) - do 02.12.2015
 4. Mgr. Jozef Kuzár, (SMER-SD), zástupca starostu
 5. Jaroslav Hrebík, (SIEŤ)
 6. Mgr. Mária Krajgerová, (SMER-SD)
 7. Václav Vyrostek, (KDH)
 8. Ing. Jana Petriľáková, (nezávislý kandidát)
 9. Marián Pardus, (SMER-SD)
 10. Ing. Vladimír Tomko, (SMER-SD) - od 10.12.2015

Komisie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014 - 2018


Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
 • Mgr. Jozef Kuzár – predseda komisie
 • Ing. Andrej Hlinka - člen
 • Anna Krompaščíková - člen

Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
 • Ing. Jana Petriľáková – predseda komisie
 • Ladislav Čajko, ml. - člen
 • Peter Hangurbadžo - člen

Komisia sociálna a zdravotná
 • Gabriela Compľová – predsedníčka komisie
 • Ing. Tatiana Kiszelyová - člen
 • Anna Szabóová - člen

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
 • Štefan Jurco – predseda komisie - do 02.12.2015
 • Mária Baumeistrová - člen
 • Peter Pardus - člen
 • RNDr. Dušan Majirský - člen

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
 • Jaroslav Hrebík - predseda komisie
 • Marián Pardus - člen
 • Václav Vyrostek - člen
 • Mgr. Mária Krajgerová - náhradník
 • Ing. Pavol Šimkovič - náhradník

Komisia pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 • Ing. Pavol Šimkovič - predseda komisie (KDH)
 • Marián Pardus (SMER-SD) - člen
 • Jaroslav Hrebík (SIEŤ)  - člen
 • Štefan Jurco (nezávislý kandidát) - člen - do 02.12.2015

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Hniezdne
Počasie Hniezdne - Svieti.com