Orgány obce

SYMBOLY OBCE
ERB  VLAJKA

Starosta

Viktor Selep, Ing.

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2018 - 2022

Poslanci:

 1. Jaroslav Hrebík, (nezávislý kandidát) 
 2. Anna Jurcová, (nezávislý kandidát)
 3. Mária Krajgerová, Mgr. (SMER - sociálna demokracia), zástupkyňa starostu
 4. Monika Kubisová, Mgr. (Sloboda a Solidarita)
 5. Gabriela Compľová, (SMER - sociálna dmokracia)
 6. Václav Vyrostek, (nezávislý kandidát)
 7. Peter Pardus, (Kresťanskodemokratické hnutie)
 8. Jana Petriľáková, Ing. (nezávislý kandidát)
 9. Monika Čajková, (nezávislý kandidát)

Komisie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 - 2022


Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
 • Jana Petriľáková, Ing. – predsedníčka komisie
 • Monika Čajková
 • Ján Petriľák
 • Viera Šutorová 

Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
 • Peter Pardus – predseda komisie
 • Jaroslav Hrebík
 • Peter Gontkovský
 • Peter Olekšák, prof.
 • Václav Vyrostek

Komisia sociálna a zdravotná
 • Anna Jurcová – predsedníčka komisie
 • Ela Pardusová
 • Terézia Kindjová

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
 • Monika Kubisová, Mgr. – predsedníčka komisie
 • Mária Baumeistrová
 • Peter Marchevka
 • Martin Jurák
 • Maroš Matoľák

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
 • Jaroslav Hrebík,
 • Mária Krajgerová, Mgr.
 • Monika Čajková,
 • Gabriela Compľová - náhradník,
 • Václav Vyrostek - náhradník


Komisia pre ochranu verejného záujmu
 • Monika Kubisová, Mgr. (Sloboda a Solidarita)
 • Peter Pardus, (Kresťanskodemokratické hnutie)
 • Gabriela Compľová (SMER - sociálna demokracia)
 • Jaroslav Hrebík, (nezávislý kandidát)

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Hniezdne
Počasie Hniezdne - Svieti.com