Obecný úrad

Organizačná štruktúra obce
Správa obce

Vedúci oddelenia: Ján Compeľ
Telefón: 0905 378 820

Správa obecných lesov

Vedúci oddelenia: Tibor Beck
Telefón: 0907 922 625

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia: Anna Krompaščíková
Telefón: 052 / 42 83 781

Školský úrad

Odborný zamestnanec: RNDr. Peter Petrík
Telefón: 052 / 42 83 781

Matričný úrad

Odborná zamestnankyňa: Valéria Kubisová
Telefón: 052 / 43 23 036

Stavebný úrad

Zamestnanec: Ján Compeľ
Telefón: 0905 378 820

Terénna sociálna práca

Zamestnanci: Mgr. Jana Šulíková - terénny sociálny pracovník, Monika Ščigulinská - terénny pracovník
Telefón: 0948 808 894

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Hniezdne
Počasie Hniezdne - Svieti.com