Aktuality

Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016-2020

 03.01.2018

Obec Hniezdne informuje verejnosť o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu ako aj o tom, kde a kedy možno do Správy o hodnotení a návrhu strategiského dokumentu nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie:

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Hniezdne
Počasie Hniezdne - Svieti.com