Aktuality

Informácia o začatí obstarávania územného plánu obce Hniezdne

 15.12.2015


OZNÁMENIE  

Obec Hniezdne oznamuje podľa § 19b ods. 1 písm. a) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon), že dňa 14.12.2015 sa začalo obstarávanie územného plánu obce Hniezdne, ktorý sa bude spracovávať v týchto etapách :

I.   etapa :  Prípravné práce

II.  etapa :  Prieskumy a rozbory

III. etapa :  Zadanie

IV. etapa :  Návrh  územného plánu

O jednotlivých etapách bude verejnosť priebežne informovaná samostatnými  oznámeniami.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Hniezdne
Počasie Hniezdne - Svieti.com