Úradná tabuľa

Informácia o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu

 07.05.2019

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. Informujeme o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Hniezdne".

Do dokumentu je možné nahliadnuť na internetovej adrese: www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01  Stará Ľubovňa do 21 dní odo dňa, kedy bola Správa o hodnotení strategického dokumentu zverejnená obcou Hniezdne.

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente:

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Hniezdne
Počasie Hniezdne - Svieti.com