Úradná tabuľa

Informácia o zámere navrhovanej činnosti

 07.05.2019

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. informujeme o zámere navrhovanej činnosti spoločnosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 

Do zámeru je možné nahliadnuť na internetovej adrese: www.enviroportal.sk.

Písomné stanoviská môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01  Stará Ľubovňa do 21 dní odo dňa zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR alebo od zverejnenia zámeru podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente:

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Hniezdne
Počasie Hniezdne - Svieti.com